Crocantitos

LA INMACULADA - TARAPOTO
PLAZA VEA - TARAPOTO/PUCALLPA
BARCELONA - TARAPOTO/MOYOBAMBA
NLG HOLDING- AEROPUERTO TARAPOTO
PAPACHAY - AEROPUERTO TARAPOTO/PUCALLPA
TIO SERGIO - TARAPOTO (MERCADO II)
TAMBO MARKET - LIMA
SUPER TUCO - TAPAPOTO
CAFE DE MUNDO - AEROPUERTO TARAPOTO
BIJAO - AEROPUERTO TARAPOTO
EL BARRANQUINO - TARAPOTO
LA TABERNA -TARAPOTO/MOYOBAMBA
BOCA RATON - TARAPOTO
UCV -TARAPOTO
SI PEZ - TARAPOTO
THIKA THANI MARKET - SAN BORJA/MIRAFLORES
SUPERMERCADO CANDY - LIMA (MAGDALENA)
LA COLMENA MARKET - LIMA CENTRO
QUESOS CHUGUR - LIMA /TRUJILLO /CHICLAYO
ALTOKE MARKET - LIMA
PUCACHA - TARAPOTO
LICORES DEL MUNDO - TARAPOTO
DOS COPAS - TARAPOTO
MARY MARKET - MORALES
BIGOTE - TARAPOTO
AGILITO - (GRIFO TICLA - MORALES)
NETTO MARKET - TARAPOTO (MORALES)
OXXO - LIMA
PRECIO UNO - TARAPOTO
RUSTICA HOTELES - TARAPOTO